Wat kost het?

Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat die geen belemmering mogen zijn om je aan te melden bij de HVBM.

Het lidmaatschap, met inbegrip van het geregeld ontvangen van het tijdschrift ‘Aachterum’, kost slechts: € 19,50 per kalenderjaar (voor leden die in Berlicum en Middelrode wonen of daar een bezorgadres hebben) of € 24,50 per kalenderjaar (voor overige leden). Gezinsleden betalen maar € 5,00 per kalenderjaar.

U kunt zich ook uitsluitend abonneren op het tijdschrift Aachterum.

De contributie / het abonnement kan worden betaald door overmaking op onze rekening: NL89RABO 0133602761 bij de  Rabobank ten name van de HVBM in Berlicum, bij voorkeur op basis van een machtiging tot automatische afschrijving. Deze afschrijving geschiedt in de maand december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.